2. ҮХНӨ-тэй холбоотой бодлогын судалгаа, хэлэлцүүлгүүд

Мэдээлэл

2019.01.14

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохицуулалтын талаарх судлаачийн байр суурь

Өгүүлэл

П.Баттулга: ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ҮНДСЭН ХУУЛИАР ТОДОРХОЙЛСНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ?

2018.04.26

Шүүхтэй холбоотой хуулийн төслүүдийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг хийв.

Судалгаа

ХЗҮХ: Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан

2018.04.26

Шүүхтэй холбоотой хуулийн төслүүдийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг хийв.

Судалгаа

ХЗҮХ: Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх үнэлгээний тайлангууд

2018.04.26

Шүүхтэй холбоотой хуулийн төслүүдийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг хийв.

Судалгаа

ХЗҮХ: Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

2017.12.18

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой эрдэм шинжилгээний хурал болов.

Мэдээ, Видео

Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо, Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Улсын Их Хурлын Ажлын хэсэг, Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн “Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах онол-практикийн асуудлууд” сэдвээр Төрийн ордонд эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа.

Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо, Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Улсын Их Хурлын Ажлын хэсэг, Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн “Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах онол-практикийн асуудлууд” сэдвээр Төрийн ордонд эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа.

2017.10.09

Шүүгчийн ёс зүйтэй холбоотой олон улсын бага хурал зохион байгуулагдав.

Судалгаа

Шүүгчийн ёс зүй ба сахилга: Олон улсын бага хурлын эмхэтгэл

2017.09.14

“Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл ба шүүх эрх мэдэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Мэдээ

Улсын Их Хурлын 39 дүгээр тогтоолын дагуу орон даяар зохион байгуулж байгаа Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаархи ээлжит хэлэлцүүлэг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байранд болов.

2017.07.31

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх сургалт, хэлэлцүүлэг эхлэв.

Мэдээ

УИХ-ын Тамгын газраас томилсон 7 баг 2017 оны 07 дугаар сарын 31-нээс 09 дүгээр сарын 03-ныг хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын 21 аймаг, бүсчилсэн сумд, нийслэлийн 9 дүүрэгт Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаар сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж эхэллээ. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг гурван үе шаттай явагдана. УИХ-ын Тамгын газраас орон нутагт бүсчилсэн сургалт, хэлэлцүүлэг явуулж, Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийн талаар танилцуулж, гарын авлагаар ханган сургагч багш нарыг бэлтгэнэ. Бэлтгэгдсэн сургагч багш нар нь сумдадаа, баг бүртээ хэлэлцүүлгийн хоёр, гуравдугаар үе шатыг зохион байгуулах юм.

2017.06.05

ТББХ-оос хэвлэлийн бага хурал хийлгэж, сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөв.

Мэдээ

Улсын Их Хурлаас “Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар ард түмний бүрэн эрхт байдал, оролцоог хангах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсантай холбогдуулан Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос хэвлэлийн бага хурал хийлгэж, сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөв.

2017.05.16

“Үндэсний зөвшилцөл” уулзалт хэлэлцүүлэг Төрийн ордонд болов.

Мэдээ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар улс төрийн намуудын дарга, удирдлагууд, судлаачид, иргэний нийгмийн төлөөллүүд оролцсон “Үндэсний зөвшилцөл” уулзалт хэлэлцүүлэг Төрийн ордонд боллоо.