4. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барив.

Мэдээлэл

2019.06.06

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барив.

Тэмдэглэл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг өргөн мэдүүлэх ажиллагаа

2019.06.06

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга, судалгаанууд

Тэмдэглэл

Үзэл баримтлал

Танилцуулга

Харъяалах Байнгын хорооны хэлэлцэх эсэх санал дүгнэлт

Бусад байнгын хорооны дүгнэлт -БОХХАБХ

Бусад байнгын хорооны дүгнэлт -Аюулгүй байдал

Бусад байнгын хорооны дүгнэлт- Нийгэм

Судалгаа, лавлагаа, тооцоо, бусад мэдээлэл

Харъяалах Байнгын хорооны дүгнэлт

Харъяалах Байнгын хорооны хэлэлцэх эсэх санал дүгнэлт

Нам, эвслийн бүлэг, бусад Байнгын хорооны дүгнэлт- ХЗБХ

Эцсийн хэлэлцүүлэгт оруулсан төсөл

Зарчмын зөрүүтэй саналын томъёолол /эцсийн хэлэлцүүлэг/

Өргөн мэдүүлсэн албан бичиг

Төсөл санаачлагч болон байгууллагуудаас ирүүлсэн албан бичиг-Засгийн газар

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн албан бичиг

Монгол банкнаас ирүүлсэн албан бичиг

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс ирүүлсэн албан бичиг

Үндсэн хуулийн цэцээс ирүүлсэн албан бичиг

Санал авахаар явуулсан албан бичиг

Дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл- эцсийн

Нотлон баталгаажуулах хувь

Хуулийн төсөл