9. Ерөнхийлөгч саналаа буцаан татав.

МУ-ын Ерөнхийлөгч өөрийн санаачилсан хуулийн төслийг буцаан татав.

Мэдээлэл

2020.11.27

УИХ-ын Нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл

Тэмдэглэл

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2020.04.23-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/