3. ҮХНӨ-ийн төслийг УИХ-ын гишүүд дэмжив.

Мэдээлэл

2018.07.02

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг УИХ-ын 67 гишүүн дэмжив.

Мэдээ

ҮХНӨ-ийн төслийг УИХ-ын 67 гишүүн дэмжлээ

2018.06.22

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл (Энгийн хувилбар)

Хуулийн төсөл

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл (Энгийн хувилбар)

2018.04.26

Нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хувилбарын танилцуулга

Мэдээ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хувилбарын танилцуулга