8. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж эхлэв.

Мэдээлэл

2020.05.25

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт мөрдөгдөж эхлэхтэй холбоотой судлаачийн ярилцлага

Аудио

#Legal Talks №10 А.Бямбажаргал: Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх нь

2020.05.19

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт мөрдөгдөж эхлэхтэй холбоотой хуулийн танилцуулга нийтлэл

Мэдээ

Зургаан хоногийн дараа мөрдөгдөх Үндсэн хуулийн шинэчлэл

2020.01.09

УИХ-ын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг

Тэмдэглэл

“Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл /эцсийн хэлэлцүүлэг/

2020.01.03

УИХ-ын тогтоолын төслийн эхний хэлэлцүүлэг

Тэмдэглэл

“Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл /анхны хэлэлцүүлэг/

2019.11.18

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсантай холбоотой судлаачийн байр суурь

Ярилцлага

О.Мөнхсайхан: Гурван парламент дамжсан Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг баталлаа.