4. Хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжив.

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслийг УИХ-ын ХЗБХ-ны хурлаар хэлэлцэхийг дэмжив.

Мэдээлэл

2020.04.15

УИХ-ын ХЗБХ-ны тэмдэглэл

Тэмдэглэл

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд