6. Ерөнхийлөгчийн санал дэмжигдсэнгүй.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төсөл дэмжигдсэнгүй.

Мэдээлэл

2020.04.28

УИХ-ын ХЗБХ-ны тэмдэглэл

Тэмдэглэл

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох хуулийн төслүүд  Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга, хариуцлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хуулийн төслүүд Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд