7. Судалгаа, хэлэлцүүлгүүд

Хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгаа, хэлэлцүүлгүүд хийгдэв.

Мэдээлэл

2020.11.12

ETV Legal talk: "Шүүх тойрсон асуудал" хэлэлцүүлэг

Видео

2020.11.10

УИХ-ын Тамгын газрын Парламентын судалгааны хүрээлэн: Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн зарим зохицуулалтад холбогдох харьцуулсан судалгаа

Судалгаа

1.Ром-Германы болон Англо-Саксоны эрх зүйн тогтолцоотой улсуудын Дээд шүүхүүдийн онцлог 2. Дээд шүүхийн шүүгчдийн тоо, түүнийг тогтооход харгалзан үзэх хүчин зүйлс 3. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь Дээд шүүхийн оролцоо 4. Тойргийн болон дагнасан шүүхийг байгуулах үндэслэл 5. Шүүгчийн мэргэжлийн ур чадвар болон сахилгын хариуцлагыг зааглаж хариуцлага тооцдог байдал

2020.11.10

П.Баттулга: Үндсэн хуульд "дээд шүүхэд нэр дэвшигчтэй танилцах" гэдэг нь УИХ-аас зөвшөөрөл авна гэсэн агуулга биш.

Ярилцлага

2020.11.09

Монгол телевиз: Шүүгчийн хараат бус байдал, ТВ хэлэлцүүлэг

Видео

2020.11.04

Шүүхэд итгэх итгэл ба Шүүгчийн сахилга хариуцлага сэдэвт хэлэлцүүлэг

Мэдээ

Шүүхийн ёс зүйн хороо, “Ханнс-Зайделийн сан” хамтран зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт нийслэл дэх бүх шатны шүүхийн шүүгчдийн төлөөлөл, шүүгч, эрдэмтэн, судлаачид, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, зарим удирдах албан тушаалтан оролцлоо.

2020.10.30

Д.Оросоо: Шүүхийг гадуурхсан улсын төсөв

Нийтлэл

2020.10.26

МАН-ын Намын бүлгийн хуралдаан

Мэдээ

​МАН: Ерөнхийлөгчийн төслийг буцааж, Засгийн газрын өргөн барьсан төслийг яаралтай батална.

2020.10.23

О.Мөнхсайхан: Шүүхийн тухай хуулийг Үндсэн хуульд нийцүүлж, сайн туршлагыг харгалзан батлахгүй бол “шударга бусын хонгил” нурахгүй.

Ярилцлага

2020.10.20

Улаанбаатар хотын худалдааны танхим

Мэдээ

Шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь таны бизнест хэрхэн нөлөөлөх вэ?

2020.10.07

Шүүхийн тухай хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлэг

Мэдээ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын “Ханнс-Зайделийн сан” хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

2020.10.02

МҮХАҮТ болон Танхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитраас Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.

Мэдээ

2020.09.30

О.МӨНХСАЙХАН: Ерөнхийлөгчийн институцийн зүгээс тодорхой хэрэг, маргаанд зүй бусаар нөлөөлөх бодит эрсдэл байгааг хуулиар хаах хэрэгтэй.

Ярилцлага

2020.09.30

Ийгл телевиз, Хэлэлцүүлэг

Видео

Шүүхийн багц хуулийн тухай хэлэлцүүлэг

2020.09.29

МХХ, ШЕЗ, Нээлттэй нийгэм форум ТББ хамтарсан хэлэлцүүлэг

Мэдээ

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга, хариуцлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хуулиудын хэлэлцүүлэг

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга, хариуцлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хуулиудын хэлэлцүүлэг

2020.09.29

П.Баттулга: Улсын дээд шүүхийн хоёр шүүгчийн танилцуулга УИХ дээр хүлээгдэж байна.

Ярилцлага

2020.09.29

NTV Мэдээ: Шүүхийн тухай хуульд эрх ашгаа шингээх тэмцэл өрнөж байна.

Видео

2020.09.23

Т.Мөнх-Эрдэнэ: Хоёр төсөлд авууштай, бас орхигдуулсан зүйл ч байна.

Ярилцлага

2020.09.22

УИХ-ын ХЗБХ: Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг төслийн танилцуулга-хэлэлцүүлэг

Видео, Мэдээ

2020.09.21

Улсын их хурлын ажлын хэсэг шүүх, шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Мэдээ

2020.09.21

Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн ажлын хэсгийн гишүүд шүүхийн ерөнхий зөвлөлд ажиллалаа.

Мэдээ

2020.09.09

Ц.Цогт: Шүүхийн тухай хуулийн төслүүдэд өгөх санал

Шүүмж

2020.09.08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Тогтоол

МУ-ын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Байнгын хорооны болон Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах

2020.08.17

Стратеги академи: "МУ дахь шудрага шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал" хэлэлцүүлэг

Судалгаа

“Монгол улс дахь шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал” судалгаа.

2020.08.17

Стратеги академи: "МУ дахь шудрага шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал" хэлэлцүүлэг

Мэдээ

Монгол Улс дахь шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдлын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар эрдэмтэн, судлаач, хуульчид мэргэжлийн байгууллагуудын санал, байр суурийг нэгтгэн, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал зөвлөмж хүргүүлэх зорилготой “Монгол улс дахь шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал” хэлэлцүүлэг.

2020.06.23

О.Мөнхсайхан: Олон жил үйлчилсэн хуулийн илэрхий заалтыг үл тоосон нь шүүхийг илүү хараат бус болгох шаардлагатайг харуулав.

Ярилцлага

2020.05.22

О.Мөнхсайхан: Ерөнхий шүүгчийн томилгоо шүүхийн бие даасан байдлыг аюулд оруулж байна!

Судалгаа

2020.05.08

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #4

Тэмдэглэл

Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

2020.05.08

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #4

Видео

Судлаачид Шүүхийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна: "Дээд шүүхийн бүрэн эрх ба шүүхийн дотоод хараат бус байдал"

2020.05.07

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #3

Тэмдэглэл

Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

2020.05.07

Нээлттэй нийгэм форум , "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #3

Видео

Судлаачид Шүүхийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна: Шүүгчид хариуцлага тооцох механизм

2020.05.06

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #2

Тэмдэглэл

Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

2020.05.06

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #2

Видео

Судлаачид Шүүхийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна: Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, томилгоо

2020.05.06

Судлаачид Шүүхийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна: ШЕЗ-ийн бүрэлдэхүүнд хэн багтах вэ?

Мэдээ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүний талаарх зохицуулалт

2020.05.06

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #2

Мэдээ

“Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, томилгоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

2020.05.06

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #2

Мэдээ

Дээд шүүхээс бусад шүүхийн eрөнхий шүүгчийг Eрөнхийлөгч томилдог нь маш ноцтой.

2020.05.05

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #1

Тэмдэглэл

Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

2020.05.05

П.Баттулга: Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг тодорхой болгох асуудал аль ч хуулийн төсөлд тусгагдаагүй учир маргаан, хардалт хэвээрээ л үлдэнэ.

Ярилцлага

2020.05.05

Нээлттэй нийгэм форум, "Оюуны инноваци" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэл" сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг, #1

Видео

2020.05.01

А.Бямбажаргал, Б.Гончигсумлаа, Д.Ренчиндорж: Шүүгчийн хариуцлага: Шүүгчийн сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал

Судалгаа

2020.05.01

​Т.Мөнх-Эрдэнэ: Шүүхийн багц хуулийн хоёр төслийг нэтгээд хэлэлцвэл илүү сайн хууль гаргаж чадна.

Ярилцлага

2020.05.01

А.Бямбажаргал: Улсын Дээд шүүхийн чиг үүргийн талаарх харьцуулсан шинжилгээ

Дүгнэлт