15. Судлаачдын байр суурь

УИХ-аар Шүүхийн тухай хуулийг хэлэлцэж байгаатай холбоотой судлаачид байр сууриа илэрхийлэв.

Мэдээлэл

2021.01.11

П.Баярцэцэг: Шүүхэд итгэх итгэл сэргэх боломжтой.

Ярилцлага

2021.01.11

Бодлогод залуусын хяналт ТББ: Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн талаар судлаач, хуульчдын байр суурь (А.Бямбажаргал, Г.Цагаанбаяр, П.Баярцэцэг, А.Базар, Т.Энхжаргал)

Хэлэлцүүлэг

2021.01.11

Ийгл телевиз, Зочны цаг: Б.Энхбаяр

Ярилцлага

2021.01.08

А.Бямбажаргал: Шүүхийн сахилгын хорооноос бид юу хүлээх вэ?

Нийтлэл

2021.01.08

Г.Цагаанбаяр: Улсын Дээд шүүхийн шүдийг засах хууль болно.

Ярилцлага

2021.01.08

Бодлогын чухал асуудалд залуус анхаарлаа хандуулж, саналаа тусгах учиртай.

Нийтлэл

2021.01.08

Ц.Мөнхцэцэг: Шүүхийн хараат бус байдлыг хангах замаар хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах нь шүүхийн шинэчлэлийн зорилго

Ярилцлага

2021.01.07

Ж.Алтансүх: Шүүхийн тухай хуулийн төслийг нэн яаралтай батлах ёстой.

Ярилцлага

2021.01.07

Б.Энхбаяр: Дээд шүүх Үндсэн хуулийн амин сүнсийг унагаах гэж байна.

Нийтлэл

2021.01.07

Д.Гангабаатар: Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд эрх зүйн шинэтгэл хийх зайлшгүй шаардлагатай байсан.

Ярилцлага