18. Ерөнхийлөгч хориг тавив.

МУ-ын Ерөнхийлөгч Шүүхийн тухай хуульд хориг тавив.

Мэдээлэл

2021.01.27

О.Мөнхсайхан: Шүүгч хараат бус, шударга ажиллах эрх зүйн орчин бүрдсэн.

Ярилцлага

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ -д хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

2021.01.26

Ийгл телевиз, Зочны цаг: О.Мөнхсайхан

Ярилцлага

Шүүхийн тухай хууль ба ерөнхийлөгчийн хориг МУИС-ийн хууль зүйн сургуулийн профессор, доктор О.Мөнхсайхан оролцов.

2021.01.26

Л.Галбаатар: МУ-н Ерөнхийлөгчийн 2021.01.25-ны өдрийн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан хоригт хийсэн дүн шинжилгээ

Дүгнэлт

2021.01.25

Б.Энхбаяр: Монголын бүх шүүгчийг томилох Ерөнхийлөгчийн эрх хэвээрээ байгаа.

Ярилцлага

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ -д хэсэгчлэн тавьсан МУ-н Ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар

2021.01.25

О.Мөнхсайхан: Шүүхийн тухай хуульд тавьсан хоригийг УИХ хүлээн авахгүй байх хэрэгтэй.

Тайлбар

МУ-н Eрөнхийлөгчийн хоригтой холбоотой гол шүүмж дээрх товч тайлбар

2021.01.25

Т.Мөнх-Эрдэнэ: Шүүх институтийн хувьд парламентаас хараат болох хууль батлагдсан.

Ярилцлага

2021.01.25

ТВ5 телевиз, Ярилцлага: Б.Энхбаяр

Ярилцлага

Шүүхийн тухай хууль: УИХ ба Ерөнхийлөгчийн байр суурийн зөрүү

2021.01.22

Шүүгчийн цалин

Мэдээ

УИХ Шүүхийн тухай хуулийг шинэчлэн баталлаа.

2021.01.22

Л.Галбаатар: Шүүхийн үйл ажиллагааг хэт улс төржүүлэх, улмаар шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг эвдэх нөхцөл бий боллоо.

Ярилцлага