21. Шүүгч бус гишүүдийг сонгон шалгаруулах журам батлагдав.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлагдав.

Мэдээлэл

2021.03.05

УИХ-ын ХЗБХ-ны тогтоол

Тогтоол

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

2021.03.05

УИХ-ын ХЗБХ-ны тогтоол

Тогтоол

“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021.03.05

УИХ-ын ХЗБХ-ны хуралдааны тэмдэглэл

Тэмдэглэл

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай, Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай, Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, хүсэлт материал хүлээн авах тухай