22. Шүүгч бус гишүүдийг нэр дэвшүүлж эхлэв.

Шүүгч бус гишүүдийг нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэв.

Мэдээлэл

2021.03.27

Бодлогод залуусын хяналт ТББ: Цахим хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлэг

Бодлого ярьцгаая, Хуульчид аа! Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны зорилго, ач холбогдол

2021.03.26

Бодлогод залуусын хяналт ТББ: Цахим хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлэг

Шүүхийн хараат бус байдал ба орон нутгийн иргэдийн оролцоо

2021.03.24

Ийгл телевиз, Хэлэлцүүлэг: Шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд иргэд хэрхэн оролцож болох вэ?

Ярилцлага

ШЕЗ болон Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг сонгоход иргэд яаж оролцох вэ? Шүүгч бус гишүүнд ямар шаардлага хангасан иргэн нэрээ дэвшүүлж, бүртгүүлж болох вэ?

2021.03.22

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн гишүүнд төрийн бус өмчийн хууль зүйн сургуулиас нэр дэвшүүлэх тухай

Мэдээ

2021.03.17

МҮОНРТ, Иргэдийн эрхзүйн боловсролд: "Шүүхийн тухай" хуулийн шинэчилсэн найруулга, УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар

Ярилцлага

2021.03.15

Инфографик: Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн танилцуулга

Мэдээ

2021.03.10

УИХ-ын ХЗБХ-ны тогтоол

Тогтоол

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах "Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, хүсэлт материал хүлээн авах тухай"

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

2021.03.10

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлт хүлээн авч эхлэв.

Мэдээ