Батлах үйл явц Харьцуулсан тайлбар Хайлт

батлах үйл явцын мэдээлэл

Монгол Улсын
шүүхийн тухай хууль
(Шинэчилсэн найруулга)
2021

22. Шүүгч бус гишүүдийг нэр дэвшүүлж эхлэв.

Шүүгч бус гишүүдийг нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэв. |2021.03.10|

20. Хууль хэрэгжиж эхлэв.

МУ-н Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хэрэгжиж эхлэв. |2021.03.01|

18. Ерөнхийлөгч хориг тавив.

МУ-ын Ерөнхийлөгч Шүүхийн тухай хуульд хориг тавив. |2021.01.22|

16. Эцсийн хэлэлцүүлэгт шилжүүлэв.

УИХ-ын ХЗБХ-ны хуралдаанаас хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэх шийдвэр гарав. |2021.01.12|

14. Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлэв.

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар ХЗБХ-ноос баталсан зарчмын зөрүүтэй саналыг заалт нэг бүрээр хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр ХЗБХ-нд шилжүүлэв. |2021.01.07|

2020

12. Анхны хэлэлцүүлэг

УИХ-ын ХЗБХ-ын анхны хэлэлцүүлэг болов. |2021.01.05|

10. Судалгааны байгууллагуудын зөвлөмж

Судалгааны байгууллагууд цахим орчинд хэлэлцүүлэг өрнүүлж, хуулийн ажлын хэсэгт хамтарсан зөвлөмж хүргүүлэв. |2020.12.04|

8. Дэд ажлын хэсгийн хуралдаан болов.

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Шүүхийн тухай багц хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх Ажлын дэд хэсгийн хуралдааныг цахимаар зохион байгуулав. |2020.11.22|

6. Ерөнхийлөгчийн санал дэмжигдсэнгүй.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төсөл дэмжигдсэнгүй. |2020.04.28|

4. Хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжив.

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслийг УИХ-ын ХЗБХ-ны хурлаар хэлэлцэхийг дэмжив. |2020.04.15|

2. Хуулийн төслийн талаарх судлаачийн санал

ХЗДХЯ-ны боловсруулсан Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд судлаачид санал боловсруулав. |2020.04.09|

2021

Сар

04

23. Шүүгч бус гишүүдийг сонгох ажлын хэсэг байгуулав.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулав. |2021.03.31|

03

21. Шүүгч бус гишүүдийг сонгон шалгаруулах журам батлагдав.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлагдав. |2021.03.05|

02

19. Хууль зүйн байнгын хороо, УИХ хоригийг хүлээн авсангүй.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн хоригийг УИХ-ын ХЗБХ-ны хуралдаанаар болон УИХ-ын Нэгдсэн хуралдаанаар хүлээн авах боломжгүй гэж үзэв. |2021.01.27|

17. Хуулийг эцэслэн батлав.

УИХ Шүүхийн тухай хуулийг эцэслэн батлав. |2021.01.14|

15. Судлаачдын байр суурь

УИХ-аар Шүүхийн тухай хуулийг хэлэлцэж байгаатай холбоотой судлаачид байр сууриа илэрхийлэв. |2021.01.07|

01

13. Залуус, судлаачдын байр суурь

УИХ-аар хэлэлцэж байгаатай холбоотой Шүүхийн тухай хуулийн талаар цахим орчинд идэвхтэй хэлэлцүүлэг өрнүүлж буй залуус, судлаачид байр сууриа илэрхийлэв. |2021.01.06|

11. Хуралдаан хойшлогдов.

УИХ-ын ХЗБХ-ны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал завсарлага авснаар хойшлогдов. |2020.12.08|

12

9. Ерөнхийлөгч саналаа буцаан татав.

МУ-ын Ерөнхийлөгч өөрийн санаачилсан хуулийн төслийг буцаан татав. |2020.11.27|

11

10

09

08

07

06

05

7. Судалгаа, хэлэлцүүлгүүд

Хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгаа, хэлэлцүүлгүүд хийгдэв. |2020.05.01|

5. Шүүх дэх нөлөөллийн талаар судалгааны байгууллага санал асуулга авав.

Шүүх дэх нөлөөллийн талаар судалгааны байгууллага санал асуулгын үр дүнг танилцуулав. |2020.04.20|

04

3. Хуулийн төслийг өргөн барив.

Засгийн газраас УИХ-д Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг өргөн барив. |2020.04.10|

03

1. Хуулийн төслийн шүүмж

ХЗДХЯ-ны боловсруулсан Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд шүүмж боловсруулагдав. |2020.03.05|

Өгөгдлийн нэгтгэл, боловсруулалтыг судлаач, хуульч П.Баярцэцэг гүйцэтгэв.
Өгөгдлийн дүрслэлийг Тунгаахуй өгөгдлийн урлан ХХК гүйцэтгэв.